School voor Meditatie

De naam ‘School voor Meditatie’ staat voor wat het is:
mensen vertrouwd te laten worden met meditatie
en hen steun te bieden bij hun dagelijkse beoefening daarvan.

Filosofie

De stichting School voor Meditatie is in 1992 opgericht onder de naam Stichting Studiegroepen voor Meditatie.
Het doel: Het openstellen van de Weg van Meditatie voor een ieder die dat wenst en tevens al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daarvoor bevorderlijk is.

De methode van meditatie die de School voor Meditatie onderwijst, is die van de Advaita Vedanta traditie. De Advaita-leer is een eeuwenoude traditie, die er kort gezegd op neerkomt dat alles in dit universum met alles samenhangt en in werkelijkheid één is.
In deze leer zijn vele parallellen te zien met de grondbeginselen van andere grote, oude en ook hedendaagse levensbeschouwingen in de wereld.
Hierin kan men ook dit principe van Eenheid beluisteren.
Alles in de wereld is met elkaar verbonden in één grote Eenheid.
De School voor Meditatie draagt deze alomvattendheid en samenhang uit in haar activiteiten.
Wij kijken naar de wereld waarin we leven, met al haar plezier en mogelijkheden en ook met al haar verdriet en bedreigingen voor de toekomst. Velen leven in zorgen en angsten en onder grote spanningen.
Wij willen daarom een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van inzicht bij mensen dat rust in het hoofd geeft en ruimte in het hart.
Onze deuren staan open voor iedereen die geïnteresseerd is in meditatie of al mediteert en ondersteuning wenst in de zoektocht naar rust.

Organisatie en bestuur

Onze school biedt haar leden gelegenheid om via een uitgestippeld pad te leren mediteren en daarna op eigen kracht, alleen of samen met andere leden van de meditatiegroepen, verder op onderzoek uit te gaan.
We zijn een stichting zonder winstoogmerk. Bestuursleden en groepsleiders worden gevraagd of gekozen uit het ledenbestand van de school.
Alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis gedaan. Er is geen betaalde staf en er wordt alleen een donatie gevraagd voor het dekken van de noodzakelijke uitgaven, zoals het huren van ruimten voor de bijeenkomsten – de school heeft namelijk ook geen bezittingen, zoals een eigen schoolgebouw.
Vanaf haar oprichting heeft onze stichting ondersteuning en begeleiding ontvangen van the School of Meditation in Londen. Via deze school, die is opgericht in 1961, is de verbinding tot stand gekomen met de traditie waarop de mantra-meditatie die wij beoefenen gebaseerd is. Er is een vruchtbare uitwisseling van kennis en ervaringen tussen beide scholen.
Het bestuur van de Nederlandse School voor Meditatie bestaat uit de volgende leden:

Camiel Kat, secretaris
Annie Oudshoorn, penningmeester
Kitty Bijl, bestuurslid
Miriam van der Linden, bestuurslid
Bert Miltenburg, bestuurslid

Geschiedenis

Fundament van het kennismateriaal en de praktische toepassing ervan ligt in de oude Oosterse traditie van wijsheid en religie (aloude geschriften zoals o.a. Bhagavad Gita, Upanishads).
Belangrijke markering is de oprichting van the School of Meditation in Engeland na het bezoek van Maharishi Mahesh Yogi aan Engeland en diens baanbrekende lezing voor 5000 personen in de
Royal Albert Hall. Door toedoen van de Maharishi hebben de oprichters contact kunnen leggen met Sri Shantananda Saraswatī.
Sindsdien zijn meerdere bezoeken aan hem afgelegd tot in de jaren ’90. Jarenlange studie van de Vedische geschriften en deze bezoeken zijn een inspiratiebron voor de scholen in Engeland, Griekenland en Nederland.
Een belangrijke rol in de oprichting en de uitwerking van deze school is mr. F. W. Whiting geweest die meermalen bij de gesprekken met Shantananda Saraswatī aanwezig was.

Eind jaren ’80 kwam een groep mensen in Nederland in contact met the School of Meditation in Londen. Het was het begin van een vruchtbare uitwisseling.
Alle gesprekken (in de vorm van vragen en antwoorden) zijn uitgewerkt, vertaald en omgezet in een uitgebreid pakket van kennis van beginselen uit de Advaita Vedanta. Dit kennismateriaal wordt regelmatig aangevuld met teksten en uitspraken van andere, ook meer hedendaagse en nog levende spirituele leraren. Zo bevat al dit materiaal een schat aan kennis die uitnodigt tot toepassing ervan in ons dagelijks leven.
Deze kennis kan ons uiteindelijk leiden naar de werkelijke ervaring die aan elke leer of traditie voorbijgaat.