Doneren?

De Stichting School voor Meditatie stelt zich ten doel om voor iedereen die dat wenst de weg naar meditatie binnen de Advaita Vedanta traditie open te stellen.
Zij doet dat onder meer door het organiseren van jaarlijkse Open Avonden, Introductiecursussen en een aantal permanente Meditatie- en Verdiepingsgroepen.
Ook kunnen er online Zondagmorgenmeditaties en Tai Chi oefenlessen worden gevolgd, alles in een ongedwongen en vrije, liefdevolle sfeer.
Voor activiteiten in ruimtes wordt een bijdrage gevraagd ter dekking van de huurkosten.
We doen dit alles op vrijwillige basis, zonder vergoeding of betaling, maar met veel voldoening!
Wilt u ons steunen? Wat is een deelname aan een van onze activiteiten u waard geweest? Doe een donatie! Alvast hartelijk dank!

Bedrag