> Wat is meditatie?

Meditatie is zo oud als de mens.
Meditatie is een proces dat ons brengt naar een punt van stilte of stilheid in onszelf. Afhankelijk van tijd, plaats en cultuur worden aan dat punt verschillende benamingen gegeven zoals het diepe weten, het Zelf, de ziel, de innerlijke natuur, het hart, ‘dat wat ik werkelijk ben’, het Zijn.
Al deze benamingen staan voor iets dat constant en onveranderlijk is. Het is die zekerheid die je soms kunt ervaren in het gevoel van ‘Ik ben’. Meditatie is in wezen een weg van zelfontdekking die ons geleidelijk maar trefzeker toont wat alle grote tradities en wijzen ons voorhouden: dat hetzelfde zelf leeft in de harten van allen.