> Wat is het verschil tussen mindfulness en meditatie?

Naast veel gelijkenis tussen mindfulness en meditatie is er vooral een gradueel verschil.

Mindfulness betekent ‘opmerkzaamheid’. Dat betekent dat je aandacht hebt voor alles wat zich hier en nu aan je voordoet. Sleutelbegrippen zijn: aandacht, alertheid, wakker zijn, loslaten. Echt wakker zijn kan je alleen in het hier en nu. En zo leer je ook om alles wat je denkt en alles waar je iets van vindt, los te laten.
Belangrijkste voorwaarde om te kunnen mediteren is ‘wakker zijn’. Daarom is het volgen van een cursus in Mindfulness nuttig voor iedereen. Een begrip als Mindfulness is in onze wereld dan ook een levend begrip geworden.

Over meditatie wordt heden ten dage veel geschreven en gezegd. Er is veel duidelijkheid en wetenschappelijk ‘bewijs’ voor het nut van meditatie.
Door middel van het combineren van de kennis uit de Advaita Vedanta met de meditatiebeoefening ontstaat geleidelijk een nieuwe grondhouding die je nooit meer verliest. Het is een techniek die je je zelf eigen maakt voor de rest van je leven, met minimale inspanning om je open te stellen voor alles wat er is. Je krijgt inzicht in wat we in werkelijkheid zijn op het meest fundamentele bestaansniveau.