> Organisatie

De Stichting School voor Meditatie stelt zich ten doel om voor eenieder die dat wenst de weg naar meditatie binnen de Advaita traditie open te stellen. Zij doet dat onder meer door het organiseren van periodieke groepsbijeenkomsten.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Er is geen betaalde staf en er wordt alleen een donatie gevraagd voor het dekken van noodzakelijke uitgaven. De stichting is opgericht in 1992 en heeft haar zetel in Amstelveen waar een groot deel van de meditatiegroepen gevestigd is. Verder zijn er verspreid over het land een aantal groepen actief.

Vanaf haar oprichting heeft de stichting een nauw contact met de ‘School of Meditation’ in Londen. Via deze school is de verbinding tot stand gekomen met de traditie waar onze mantrameditatie vandaan komt. Vanuit de ‘School of Meditation’ wordt een vruchtbare uitwisseling van kennis en ervaringen met onze organisatie onderhouden.

> Bijeenkomsten

Er zijn jaarlijks drie trimesters van tien bijeenkomsten.  Er worden ook andere bijeenkomsten georganiseerd zoals:

  • in het voorjaar: het meditatie-verdiepingsweekend
  • in de zomer: de zomerlezingen
  • in december: de eindejaarbijeenkomst

De meditatiegroepen blijven bestaan zo lang de leden ervan bij elkaar willen komen. Je kunt je hele leven dus lid blijven. Deelname aan de groepsbijeenkomsten gedurende 10 weken kost €45.-, en voor een heel jaar (3 trimesters van 10 weken) € 135,-. Deze kosten zijn grotendeels bedoeld voor het huren van de meditatieruimten.

Klik hier voor een locatie overzicht.