Open Avond 9: ‘Balans van hoofd en hart’

Bekende typeringen, eigenschappen die we aan anderen toekennen, maar ook in onszelf herkennen, komen ons over het algemeen bekend voor. En ook in veel filosofische stromingen en levensbeschouwingen worden mensen vaak onderscheiden in drie typen:

 • De actieve mens – dat is een echte doener en praktisch ingesteld
 • De intellectuele mens – dat is een echte denker, zit meer in z’n hoofd
 • De gevoelsmens – daar straalt de passie en liefde vanaf, laat z’n hart meer spreken

In ieder van ons zijn deze drie aspecten aanwezig, met andere woorden: in een ieder is altijd sprake van een mengvorm tussen deze drie aspecten. We weten meestal zelf wel waar je eigen accent ligt.

Er wordt uitgegaan van de gedachte dat voor ieder type mens een eigen weg te gaan is. In oude beschrijvingen worden meestal verschillende wegen genoemd die uitgaan van het overheersende aspect.
Je kunt spreken van:

 • actief en lichamelijk: yoga (……de weg van de yogi)
 • intellectueel en kennis opdoen: boeken lezen (…….de weg van de priester)
 • toewijding en aandacht met het hart: hangen in gevoel (……de weg van de monnik)

Alle uitingsvormen zijn gelijkwaardig en onlosmakelijk verbonden aan elkaar.

De Advaita traditie die wij in de School voor Meditatie gebruiken VERBINDT deze drie aspecten. Denk aan de uitdrukking hoofd, hart en handen.
Ze zijn alle drie belangrijk, ze hebben elkaar nodig, ze ondersteunen en versterken elkaar. In de praktijk zal ‘de ware aard’ zich min of meer overheersend tonen. Als je goed oplet weet je van jezelf waar je accent ligt.
Het is belangrijk om te weten dat de balans tussen deze drie krachten van belang is voor de ontwikkeling van een harmonieus en zelfbewust leven.
Door mediteren krijg je zich op de wisselwerking tussen deze drie krachten.

Wat herkennen we van deze driedeling? En zien we dat ze steeds op elkaar inwerken?

De weg van Advaita gaat uit van een doorlopend samenspel van kennis, toepassing (handeling) en meditatie.
Zo zijn Kennis (via het hoofd), de toepassing ervan (oefening, toepassing in het dagelijks leven) en de meditatie (de juiste instelling) onlosmakelijk met elkaar verbonden.
In deze traditie wordt ook wel eens gesproken over ‘de Vierde Weg’ als de weg van de mens die in de wereld leeft (en zich er niet uit terugtrekt…).

Hoe brengen we dit in praktijk?

 • lees af en toe een inspirerend (spiritueel) stukje tekst
 • kijk toe op je dagelijkse handelingen, én de ruimte tussen je handelingen
 • mediteer ‘s morgens en ‘s avonds, kom bij de stilte

Onze meditatiegroepen laten altijd deze mix zien:

 • kennisoverdracht en inspiratie door middel van gesprekken
 • toepassing ervan door de week

 • in combinatie met dagelijkse meditatie. Zo kan je verder komen. Ont-wikkelen, (eigenlijk afwikkelen van alle beperkende ideeën, wensen, angsten, zorgen) en zo komen tot verdieping.

Hoofd, hart en handen gaan samen en werken gezamenlijk naar harmonie in de mens. Dan geldt de uitspraak:
‘Zeg wat je weet en doe wat je zegt’.
Het is de basis voor rust in je hoofd en ruimte in je hart.