Open Avond 10: ‘Wat is. Wat was. Wat komt.’

Het thema van deze laatste avond is het samen terugblikken en een vooruitblik werpen.

Wat is:
‘Stilte’ kort bespreken, inleiden en mediteren 10 minuten.
Nagesprek over de meditatie.

• Wat was:
Ervaringen uitwisselen over de hele cyclus.
Alle achterliggende thema’s worden benoemd. Een enkele meegeef- tekst wordt herinnerd.
Een kort gesprek hierover volgt.

• Wat komt:
Naast de bestaande groepen wordt er een nieuwe groep gestart (‘Introductiecursus’), die op woensdagavond in Ontmoetingscentrum Westend te Amstelveen zal plaatsvinden (zaal 4). Dit wordt ook een ‘instroomgroep’ voor nieuwe belangstellenden.
In de introductiecursus oefenen we stilte/meditatie, waarnaast verdieping van thema’s die verbinding hebben met jezelf en je leven, beluisterd en besproken worden.
Een alternatief kan zijn: aansluiten bij een bestaande groep als dat na een kennismakingsgesprek en overleg de voorkeur krijgt.
We baseren onze teksten en kennis op vanuit de Advaita Vedanta (Leer van: niet twee, non-dualiteit) opgetekend uit de woorden van Shankaracharya en aangevuld met teksten van hedendaagse leraren (informatie terug te vinden op onze website).
De meeste leden van de School vinden in het mediteren ondersteuning bij de mantra die je op een bepaald moment kan ontvangen, in een bescheiden ceremonie die de School voor Meditatie van tijd tot tijd kan organiseren.

De introductiecursus geeft je
— de kans om stilte en meditatie te oefenen
— meer inzicht te krijgen in verschillende thema’s van het leven en dichter bij je eigen weten te komen.
— het groepsverband heeft een meerwaarde voor het mediteren en het verkennen van deze ‘weg’.

De introductiecursus is 10 x en begint woensdag 19 april, in Ontmoetingscentrum Westend te Amstelveen in zaal 4 van 20.00 uur tot 22.00 uur met pauze. De kosten zijn 55 euro voor 10 lessen.

Kitty Bijl zal vijf avonden begeleiden samen met anderen. (Namen nog niet bekend). Verdere informatie volgt gedurende de cursus

We eindigen de Open Avond en keren terug naar de stilte. We sloten de avond af met het voorlezen van gedicht Desiderata.
Er wordt een slotwoord uitgesproken en de meegeeftekst overhandigd.

Na 10 x Open Avond School voor Meditatie Laat dát wat je gehoord hebt, wat je opgenomen hebt, oplossen in je hart, ‘zoals zout, dat langzaam oplost in water’, niet zichtbaar, wel aanwezig!