> Noord- en Zuid-Holland

De leden van de meditatiegroepen uit deze regio komen bij elkaar in buurtcentra in Amstelveen.
Bel voor inlichtingen naar Camiel Kat, tel. 06-20 96 41 78 

Ontmoetingscentrum De Meent
Orion 3
1188 AM Amstelveen