> Introductiecursus Meditatie

Voor degenen die meer verdieping willen en die de mantrameditatie willen gaan beoefenen bieden we een introductiecursus aan van tien bijeenkomsten. In de eerste vier of vijf bijeenkomsten worden de principes van de Advaita Vedanta traditie uitgelegd en de filosofie waarop deze traditie rust. De introductiecursus leidt je op deze manier naar het moment waarop je de mantra zal ontvangen die in de meditatie wordt gebruikt.

De mantra is een klankwoord dat tijdens een eenvoudige ceremonie van ongeveer een kwartier aan je gegeven wordt. Met behulp van deze mantra ga je vervolgens dagelijks de meditatie beoefenen gedurende twee perioden per dag.

De initiaties  bieden wij meestal eens per jaar aan (meestal in het vroege voorjaar), als een aantal personen zich aangemeld hebben. De initiaties vinden plaats onder leiding van een lid van de ‘School of Meditation’ uit Londen. Tijdens de eerste weken geven we desgewenst individuele begeleiding aan degenen die gestart zijn met de mantrameditatie of er vragen over hebben.