> Heeft meditatie met religie te maken?

Nee, meditatie heeft op zich niets met religie te maken. Wel wordt meditatie er vaak mee in verband gebracht doordat de meeste wereldgodsdiensten gebruik maken van het opzeggen van gebeden, het zingen van litanieën en het aanroepen van goddelijke machten, waar ook wel eens begrippen als contemplatie of meditatie voor worden gebruikt.
In de Advaita Vedanta wordt uitgegaan van de eenheid van alles. Wat meditatie kan teweegbrengen is een gevoel van verbondenheid met de wereld, eigenlijk met alles en iedereen. Het laat je ontdekken en ondervinden dat mensen ondanks alle uiterlijke verschillen en alle conflicten in wezen één zijn.